EU PROJEKTI

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Vauceri za digitalizaciju” (Referentni broj: NPOO.C1.1.2.R3-12.01)

Projektni prijedlog naziva Ambacia web, referentni broj: NPOO.C1.1.2.R3-12.01-V2.0372

Kratki opis projekta:

Projekt se odnosi na povećanje digitalizacije poslovanja prijavitelja Ambacia d.o.o., što će omogućiti olakšavanje daljnjeg rasta i razvoja poslovanja i proširenje horizonta poslovanja. Digitalni marketing za svoju osnovu ima web stranicu te je izvrsna komponenta marketinga koja nudi mogućnosti za povećanje vidljivosti proizvoda i usluga kao i prepoznatljivosti. Ulaganjem u izradu web stranice i novih funkcionalnosti sustava upravljanja sadržajem i analitike stvoriti će se kompetitivna prednost u odnosu na konkurenciju i omogućiti smanjenje roškova oglašavanja. Zaposlenici će stjecati nove digitalne vještine te biti efikasniji i također kompetitivniji, lakše će se plasirati usluga na tržište, biti bolji i olakšan pristup istima, uz poboljšano vrijeme odaziva.

Cilj projekta:

Cilj projekta je doprinos digitalizacije konkurentnosti poduzeća kroz povećanje efikasnosti, korištenje novih tehnologija/trendova tržišta, izgradnju digitalnih kapaciteta zaposlenika, rast na novim tržištima i povećanje prihoda. Izradom web stranice povećat će se kvaliteta usluga prijavitelja i povećati će se njihova vidljivost i pristupačnost krajnjem korisniku što će izgledno imati pozitivan značaj u privlačenju novih interesenta u usluge prijavitelja kao što će doprinijeti i prepoznatljivosti tvrtke.

Rezultati projekta:

  • uspješno implementiran jedan projekt dodjele vaučera za digitalni marketing;
  • izrađena, razvijena dizajnirana, nadograđena novim funkcionalnostima i implementirana web stranica tvrtke Ambacia d.o.o. s novim funkcionalnostima
  • tiskan jedan plakat s informacijama o projektu i propisanim elementima vidljivosti
  • odslušane edukacije za djelatnika prijavitelja za uređivanje web stranice

Ukupna vrijednost projekta: 8.670,00 EUR
Iznos EU sufinanciranja: 5.202,00 EUR
Razdoblje provedbe projekta: 29. studeni 2023. – 29. studeni 2024.

Financira Europska Unija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Ambacia d.o.o.

“Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”